Sök jobb Crane origami made of currency

Vi är världsledande och har
nyskapande som drivkraft

Innovation is currency at Crane

Slitting equipment at Crane Currency

Papper, tryck och teknik. De är de tre pelarna som definierar Crane Currency och även de grundläggande byggstenarna i de mest funktionella, de säkraste och de vackraste sedlarna. Vi är den största, privatägda, kompletta sedeltillverkaren i världen, och med en kultur som andas innovation och förmåga till produktutveckling har vi vunnit internationellt erkännande. Det är inte förvånande att mer än 50 centralbanker världen runt litar på oss och på våra tekniklösningar i världsklass. Idag, och under de kommande åren, är vi fast beslutna att stanna som branschledande och det gör vi genom vårt program för forskning, design och utveckling.

Med en stabil organisation, ett starkt engagemang för innovation och med en kultur som präglas av samarbete, har vi trots att vi är ett relativt stort företag lyckats behålla flexibiliteten att röra oss snabbt på den globala marknaden. Vår offensiv tillväxtstrategi innebär organisk expansion, förvärv och joint ventures med strategiska partners. Vi vinner framgång genom överlägsna affärsprocesser och genom att vara en slimmad organisation som drivs av intellekt, kreativitet och engagemang från anställda över hela världen. Vi uppmuntrar och belönar nytänkande, analys och genomförande och erbjuder dig från "dag ett" självständighet och ansvar i en samarbets- och faktainriktad kultur. Välkommen till oss och att bli en del av vår fortsatta snabba framgångsresa.

Crane Currency kännetecknas av en hög grad av nytänkande och sätter, med sina distinkta mikrooptiska effekter som är svåra att kopiera eller förfalska, branschens standard för säker desig