Sök jobb Crane origami made of currency

VI BELÖNAR TALANG

Talent is currency at Crane

Crane employee testimonial, Michelle, Executive Assistant to the CEO
“Som anställd I USA får du ta del av en mycket förmånlig läkarvårdsförsäkring och ett vinstdelningssystem som tillsammans gör Crane´s förmånspaket till det mest konkurrenskraftiga som jag träffat på.”
Michelle, Executive Assistant to the CEO
Boston, Massachusetts

På Crane inser vi värdet av kompetenta medarbetare och för att vara attraktiva erbjuder vi marknadskraftiga förmåner och kompensationspaket. Här är några av punkterna i våra förmånsprogram.

I USA

 • Vinstdelningssystem
 • Ett utbud av olika läkarvårdsförsäkringar
 • Tandvårdsförsäkring
 • Försäkring för synhjälpmedel
 • Tidbank
 • Invaliditetsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Hälsosatsningar
 • Kompetensutvecklingsbidrag

In Sweden

 • Kollektivavtal
 • Pensionsförmåner, Crane ABs tjänstepensionsplan innehåller ett flertal produkter som tillsammans täcker de behov de flesta anställda har. Vissa omfattar samtliga anställda, andra är valbara för den anställde att teckna.
 • Benify™ förmånsportal med ett stort utbud av rabatter och personalförmåner
 • Friskvårdspeng
 • Löneväxling med “extra bonusuppräkning”
 • Betalda läkarbesök och receptföreskrivna läkemedel
 • Upparbetad företagshälsovård
 • Extra semesterdagar efter fyllda 40 år