Sök jobb Crane origami made of currency

VI HAR SKAPAT EN KULTUR
SOM PRÄGLAS AV SAMARBETE

Integrity is currency at Crane

Crane employee testimonial, Christian, Global Health & Safety Director
“Det är ett nöje att arbeta med kollegorna på Crane. De är kunniga, smarta och inställda på att åstadkomma resultat. Våra diskussioner om förändring och förbättring tar alltid hänsyn till de berörda individerna och sker i samverkan. Vår tillväxt bygger mycket på att vi lyckats etablerat en lärandekultur.”
Christian, Global Health and Safety Director
Dalton, Massachusetts

Att arbeta i en snabbrörlig, öppen och transparent miljö är en fantastisk grogrund för att åstadkomma stordåd. Det är därför så många väljer Crane som sin arbetsgivare. Här kommer du att befinna dig i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. Vår tydliga ledningsstruktur och vårt globala Process Excellence program stärker alla anställda, vilket i sin tur uppmuntrar kreativitet och innovation.

Totalt har vi inom företaget mer än 11,000 års erfarenhet av branschen. Det här utgör en solid grund för Crane´s kultur och skapar utrymme för alla, oavsett bakgrund, att agera inom. Det här utmärker oss och vår organisation;

  • Vi uppmuntrar och stöder våra anställda att arbeta med hjälporganisationer och ger lokalt stöd genom vårt välgörenhetsprogram
  • Vi har genomfört ett branschledande program för en säkrare arbetsmiljö
  • Vi bemödar oss att agera miljövänligt och hållbart i allt vi gör
  • Vi samarbetar med lokala miljöorganisationer
  • Vi främjar mångfald och har minoriteter representerade på alla nivåer runt om i vårt företag