Sök jobb Crane origami made of currency

VI HAR SKAPAT EN KULTUR
SOM PRÄGLAS AV SAMARBETE

Integrity is currency at Crane

Att arbeta i en snabbrörlig, öppen och transparent miljö är en fantastisk grogrund för att åstadkomma stordåd. Det är därför så många väljer Crane som sin arbetsgivare. Här kommer du att befinna dig i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. Vår tydliga ledningsstruktur och vårt globala Process Excellence program stärker alla anställda, vilket i sin tur uppmuntrar kreativitet och innovation.

Totalt har vi inom företaget mer än 11,000 års erfarenhet av branschen. Det här utgör en solid grund för Crane´s kultur och skapar utrymme för alla, oavsett bakgrund, att agera inom. Det här utmärker oss och vår organisation;

  • Vi uppmuntrar och stöder våra anställda att arbeta med hjälporganisationer och ger lokalt stöd genom vårt välgörenhetsprogram
  • Vi har genomfört ett branschledande program för en säkrare arbetsmiljö
  • Vi bemödar oss att agera miljövänligt och hållbart i allt vi gör
  • Vi samarbetar med lokala miljöorganisationer
  • Vi främjar mångfald och har minoriteter representerade på alla nivåer runt om i vårt företag